Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling
Torsdag den 14. september 2023 kl. 19:30

i Sorø Hallens mødelokale 2, Ringstedvej 20
4180 Sorø

DAGSORDEN

Bestyrelsen foreslår at ændre ordlyden i vedtægternes §12 fra det nuværende:

“§12 Generalforsamlingen afholdes hvert år i perioden 15. august til 15. september og indkaldes med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside.”

til

“§12 til Generalforsamlingen afholdes hvert år i uge 41 og indkaldes med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside.”

Begrundelse

SOR IF’s regnskabsår løber til og med 30. juni, og det har vist sig besværligt at få koordineret færdiggørelsen af regnskabet i samarbejde med vores eksterne regnskabspartner i DGI samt efterfølgende revideret regnskabet og udarbejdet nye budgetter i sommerperioden. Uge 41 er valgt, fordi det dels giver den fornødne tid og dels ligger før efterårsferien, hvor sæsonstarten traditionelt bliver evalueret og eventuelle nye tiltag bliver implementeret.